Psaní názvů

Oveřte si správné zápisy značky. Použijte vhodné pojmenování e-mailů.

Naming

Check the correct entries of this brand. Apply the appropriate naming of e-mails.

Pomenovanie

Skontrolujte správne zápisy tejto značky. Použite vhodné pomenovanie e-mailov.

Dokumenty a prezentace (šablony)

Šablony a vzory Word dokumentů a Powerpoint prezentací pro žáky.

Documents and presentations (templates)

Templates and templates for Word documents and Powerpoint presentations for students.

Dokumenty a prezentácie (šablóny)

Šablóny a vzory dokumentov Word a prezentácií PowerPoint pre študentov.

Pro zaměstnance

Hlavičkový papír, vizitky, e-mailový podpis.

For employees

Letterhead, business cards, email signature.

Pre zamestnancov

Hlavičkový papier, vizitky, e-mailový podpis.

Práce s grafikou

Návody a ukázky, jak pracujeme s grafikou POJ F-M.

Working with graphics

Tutorials and examples of how to work with POJ F-M graphics.

Práca s grafikou

Ukážky a príklady práce s grafikou POJ F-M.

Grafická data

Upravitelná grafika – ilustrace škol, motto, odznáčky, profilové obrázky, vzorky elementů (.ai, .pdf)

Design assets

Editable graphics - school illustrations, motto, badges, profile pictures, sample elements (.ai, .pdf)

Grafické dáta

Upraviteľná grafika - školské ilustrácie, motto, odznaky, profilové obrázky, vzorové prvky (.ai, .pdf)

Průvodce výběrem vhodného formátu loga

Používejte vhodné formáty loga pro plánované použití.

Logo format selection guide

Use appropriate logo formats for your intended use.

Sprievodca výberom vhodného formátu loga

Používajte vhodné formáty loga pre plánované použitie.

Ukázky brandingu

Podívejte se na jednotný grafický vizuální styl této značky prostřednictvím galerie vybraných ukázek.

Branding showcase

Take a look at unified graphic visual style of this brand through a gallery of selected samples.

Ukážky značky

Pozrite sa na jednotný grafický vizuálny štýl tejto značky prostredníctvom galérie vybraných ukážok.

Presskit

Oficiální fotky školy a oborů pro veřejnost.

Presskit

Official photos of the school and branches for the public.

Presskit

Oficiálne fotografie školy a pobočiek pre verejnosť.

Potřebujete pomoci?

Pro více informací kontaktujte Michala Hrtoně.

Need help?

Contact Michal Hrtoň for more information.

Potrebujete pomoc?

Pre viac informácií kontaktujte Michala Hrtoně.

hrtonm02@seznam.cz